26837در این مطلب قصد داریم یک ترفند ساده و جالب را به شما آموزش دهیم که با استفاده از آن می توانید آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن کامپیوتر خود را مشاهده کنید.برای فراگیری این ترفند به ادامه مطلب سایت ودا مراجعه فرمایید.

نحوه مشاهده آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر

برای پی بردن به آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر چند راه وجود دارد که در این مطلب ما قصد داریم ساده ترین و بدون دردسر ترین راه ممکن را به شما اموزش دهیم.

بدین منظور ابتدا ویرایشگر Notepad را اجرا کرده و سپس کد زیر را در Notepad خود عینا Copy کنید:

strValueName = “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\” _ & “ShutdownTime” Set oShell = CreateObject(“WScript.Shell”) Ar = oShell.RegRead(strValueName) Term = Ar(7)*(2^56) + Ar(6)*(2^48) + Ar(5)*(2^40) + Ar(4)*(2^32) _ + Ar(3)*(2^24) + Ar(2)*(2^16) + Ar(1)*(2^8) + Ar(0) Days = Term/(1E7*86400) WScript.Echo ” Akharin Tarikh va Zamaneh Khamoosh Shodaneh Computer (www.wooda.ir) = ” & CDate(DateSerial(1601, 1, 1) + Days)

26839
پس از کپی کردن کد های بالا ، به منو File رفته و برای ذخیره فایل روی Save As کلیک کنید.

26838
اکنون برای فایل خود یک نام انتخاب کنید و آن را با پسوند vbs. ذخیره کنید. (برای مثال ما این فایل را به صورت WooDa.vbs ذخیره نموده ایم)

26840

در مرحله ی آخر روی save کلیک کنید.

اکنون به محل ذخیره ی فایل مراجعه کرده و روی آن کلیک کنید ، سپس پنجره ای باز خواهد شده که در آن آخرین تاریخ و ساعت خاموش شده کامپیوتر برای شما نمایش داده می شود.
26837